Категории
Проектантски услуги по част... свободен Пловдив

Конструкции, ВиК

Образование и стаж
магистър
Стаж: 1 – 5 години

Проектантско сдружение от двама проектанти, разработва проекти по съответните части:

-Конструктивна, организация и изпълнение на строителството.
-Водоснабдителни и канализационни инсталации за сгради,
водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техничèската
инфраструктура,технологична на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни
води.
За следните категории строежи:
V- пета категория
- жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100
места за посетители;
- производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
- строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
- реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от
тази категория;
- електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско
застрояване;
VI. шеста категория
- стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото
застрояване
- монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена
степен на опасност
- оранжерии с площ до 200 кв. м
- басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти
- подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не
са елемент на транспортни обекти
- огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен
- пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м
- остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната
улична мрежа.

При желание за разработване на проект, моля позвънете на посочения телефон.


  • Транспорт: Да (Автомобил)
  • Механизация: Не
  • Телефон: 0894201585
  • E-mail: stanimir_sla@abv.bg

Заетост

Коментари: 0

Влез или се регистрирай за да коментираш