Категории
За Нас

Основната цел на Rabotnik.BG е от една страна да предостави възможност на всички, които се занимават със строителство, свободно да покажат своите идеи, труд и материали и да бъдат лесно достъпни за своите клиенти.От друга страна хората, на които им предстои ремонт, ново строителство или просто търсят работна ръка за своите фирми, бързо да направят най-подходящия избор.

Всеки профил съдържа подробна информация за предлагани услуги, регион на работа, механизация, цени, календар на заетост, квалификация и стаж, подкрепени със снимки,сертификати и дипломи.

Рейтингът на всеки профил се определя от степента на образование, квалификацията, стажа и прикрепените дипломи и сертификати към тях.

Към профилите могат да се добяват коментари .По този начин всеки възползвал се от услугите на дадено лице или фирмаможе да даде положително или отрицателно мнение и да бъде полезен на последващите го.

Всеки регистрирал се в Rabotnik.BG създава акаунт със собствена пощенска кутия за още по-лесна коренспонденция.

 

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ,СРЕДСТВА И РАЗОЧАРОВАНИЯ КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ЧОВЕК ЗА ВАС В

                                                                       RABOTNIK.BG