Категории
Общи условия

I. ПОЛИТИКА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

 

www.rabotnik.BG има отворена политика за публикуване на профили за търсене на строително-ремонтни или други услуги и за регистрация в сайта www.rabotnik.BG . Собствениците запазват правото си това да бъде променено. 

II. Общи положения  

 www.rabotnik.BG си запазва правото да променя настоящите условия

1.  Предоставяна информация: www.rabotnik.BG е информационен масив за търсене и предлагане на строително-ремонтни или други услуги на територията на Република България, корпоративна информация, собствени и чужди материали под формата на статии и новини, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на www.rabotnik.BG.

Критериите, за търсене, предлагане и получаване на информацията от потребители, са част от политиката www.rabotnikBG.com за търсене и предлагане в интернет. Тази практика и концепция може да бъдат променяни и развивани по инициатива на  www.rabotnik.BG

Представянето и структурирането на информацията от и за www.rabotnik.BG се осъществява чрез физическа реклама в много населени места в страната, а също и в интернет пространството.

2. Начини на събиране и представяне на оферти-заявки: Оферти-заявки за търсене на строително– ремонтни или други услуги се събират, обработват и въвеждат в база-данни от администраторите на www.rabotnik.BG. Информацията постъпва от клиентите-потребители на www.rabotnik.BG по повод осъществявания от компанията предмет на дейност, а именно консултантска и посредническа дейност в сферата на строителството, ремонта или други съпътстващи дейности.

Всеки клиент-потребител, създал профил за предлагане на строително-ремонтни или друг вид услуги, се съгласява съдържанието да бъде публикувано в www.rabotnik.BG и предоставяно на трети лица (майстори, предприемачи, строителни фирми) с цел реализиране на желаното. В тези случаи www.rabotnik.BGе възможно да предосави лични данни и информация, които доброволно са въведени от потребителя, при регистрацията на личния профил.

www.rabotnik.BG като професионален посредник Ви съветва при сделки за строителство, ремонт или други услуги да сключвате договор с Изпълнителя. Така ще имате сигурността, че Вашият проект ще бъде реализиран според Вашите изисквания и желания.

Условията, размерът на възнаграждението, както и условията, при които се заплаща конкретна услуга, се уговарят между Възложителят и Изпълнителят.

www.rabotnik.BG не е страна в евентуално споразумение.

 

Създаване на профил

1. Поместването на един профил във всяка подкатегория на отделните категории е базплатно, но www.rabotnik.BG запазва правото си да промени това.
2. Посочването на валиден e-mail адрес при регистрация е задължително.
3. Посочването на контактна информация в тялото за информация  не се допуска. Можете да посочвате различните начини за връзка с вас във фиксираните за целта полета.

Контакти в сайта

1. Стандартната връзка със създателите на профилите се осъществява по електронна поща.
2. Системата осигурява автоматично и безплатно изпращане на вашите съобщения до   e-maila оставен от създателя на профила без да го визуализира, като си запазва правото да прилага рекламни съобщения в него без това да нарушава целостта на вашата кореспонденция.

 

Достоверност и отговорност на информацията в сайта

1. Отговорност за достоверността и актуалността на информацията помествана в сайта се носи изцяло от подателя(създателя на профила).
2. www.rabotnik.BG си запазва правото да заличава обяви, ако прецени че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица.
3.  www.rabotnik.BG си запазва правото да предоставя поместената от вас информация на трети лица- безплатно или  срещу заплащане.
4. www.rabotnik.BG не гарантира и не може да следи за достоверността на предоставяната информация освен в случаите в които сме изрично уведомени от потребители.
5. Стойността на платените услуги НЕ се възстановява в случаите когато предоставената за определена информация обява е непълна или неточна.В този случаи при възможност можете да бъдете компенсирани с налична информация по друга обява, за което е необходимо да се свържете с отдел поддръжка на e-mail.
6. www.rabotnik.BG си запазва правото да прекратява достъпа до системата на потребители в случай, че прецени че са налице злонамерени действия към системата или потребители в нея.

7. www.rabotnik.BG не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие не публикуването или премахването на профили.