Категории
"ЛИНК" ЕООД свободен

Проектантски услуги, Инвеститорски контрол, Консултантски услуги

Образование и стаж
магистър
Стаж: над 5 години

Ние Ви предлагаме:

Най-подробната и актуална консултация
Най-надеждното решение на проблема Ви
Най-изгодният начин за законовото решение на проблема Ви
Европейски стандарт в използваните методи, технологии и материали


В следните направления

ПРОЕКТИРАНЕ
Специализирана проектантска дейност, свързана с усилване на строителни конструкции,
усилване на земна основа, специализирани СМР при отстраняване на аварии , укрепване на
дълбоки изкопи .

ОБСЛЕДВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Извършваме безразрушително обследване на строителните конструкции , необходимо преди
надстрояване на съществуващи сгради, при съставяне на технически и енергийни паспорти на
сградите, в случаите , в които липсва екзекутивна документация
Фирмата разполага със скенер Ferroscan PS200 и електронен склерометър Silver Schmidt


СТРОИТЕЛСТВО
Специализирани строителни работи по усилване на аварирали строителни конструкции,
усилване на земна основа, прилагане на защитни хидроизолации – при ново строителство и при
съществуващи проблеми, отстраняване на течове, полагане на топлоизолации.

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
Наши специалисти контролират строителството от името на възложителя , следят за спазване
на одобрените проекти за количеството и качеството на вложените материали, предлагат
енерго-ефективни техники при организацията и изпълнението на всеки вид строителство.


КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ ПЕТА КАТЕГОРИЯ
Когато законът не задължава възложителя да си наеме строителен надзор, нашите специалисти
упражняват контрол на строителния обект по спазване на законовите изисквания и съставят
актовете, задължителни съгласно Наредба №3 за съставяне на актове по време на
строителство.

СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДА
В случаите, в които законът изисква съставянето на технически паспорт на даден обект,
екипът ни има необходимите специалисти, които да съставят надлежно Технически паспорт,
съблюдавайки изискванията на Наредба №5/2006 г за техническите паспорти на строежите


Заетост

Коментари: 0

Влез или се регистрирай за да коментираш