Категории
Rich MediaCPM | CPC | Rich Media | Онлайн заявка

Цените са без ДДС за 1000 импресии;

Импресиите и уникалните потребители са на дневна база.

 

 

 

Wallpaper

  Начална страница Всички страници Таргетирани страници
Цена


Импр.

по запитване
 


 

 

Wallpaper

 

TVC

Цена Импресии Потребители Тежест 

Начална страница - 300х250.

 

Megaboard

  Вътрешни страници Таргетирани страници
Цена

Импр.

Потр.